Rəsuli-Əkrəm (s):       “Elm ardınca getmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Agah olun, Allah elm ardınca olanları sevir”.                  “Dünya və axirət xeyri elmlə, şərri isə cahilliklədir”.                  “İnsanlar iki dəstədir: -alim və elm öyrənən. Bunlardan başqasında xeyir yoxdur.                 
şifrəni unutmusan?
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
DERS 1
DERS 2
DERS 3
DERS 4
DERS 5
DERS 6
DERS 7
DERS 8
DERS 9
DERS 10 -11
DERS 12-13
DERS 14
DERS 15-16
DERS 17-18
DERS 19-20
DERS 21-22
DERS 23-24
DERS 25-26
DERS 27-28
DERS 29-30
DERS 31-32
DERS 33-34
DERS 35
DERS 36
DERS 37-38
DERS 39-40-41
DERS 42-43-44
DERS 45-46
DERS 47-48
DERS 49-50
DERS 51-52
DERS 53-54
DERS 55
DERS 56-57
DERS 58-59
DERS 60