Rəsuli-Əkrəm (s):       “Elm ardınca getmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Agah olun, Allah elm ardınca olanları sevir”.                  “Dünya və axirət xeyri elmlə, şərri isə cahilliklədir”.                  “İnsanlar iki dəstədir: -alim və elm öyrənən. Bunlardan başqasında xeyir yoxdur.                 
şifrəni unutmusan?
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
ƏHKAM 1
Təvəlla və Təbərra

«Təvəlla» sevmək, dos tutmaq deməkdir. Yəni hər bir müsəlmanın Allah-taala, Peyğəmbər (s), məsum imamlar (ə) və onların dostlarını sevməlidir.

«Təbərra» mənası bizar olmaq və nifrət etmək deməkdir. Yəni müsəlman gərək Allah-taala, Peyğəmbər (s), İmamlar və onların dostlarının düşmənləri ilə düşmən olmalı və habelə onlardan xoşlanmamalıdır.

Bu barədə Allah-taala quranda belə buyurur: «Söylə: (Ey Peyğəmbər (Mən sizdən öz risalətim (Peyğəmbərliyim) əvəzində, Əhli-beytimə məhəbbət bəsləməkdən başqa heç bir əcr (mükafat) istəmirəm». (Şura - 23)