Rəsuli-Əkrəm (s):       “Elm ardınca getmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Agah olun, Allah elm ardınca olanları sevir”.                  “Dünya və axirət xeyri elmlə, şərri isə cahilliklədir”.                  “İnsanlar iki dəstədir: -alim və elm öyrənən. Bunlardan başqasında xeyir yoxdur.                 
şifrəni unutmusan?
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
ƏHKAM 1
Xums

Dünya malından şəxsi qazancının illik xərcindən artıq qalan hissəsinin beşdə birinin yarısını (müctehidin əli və yə göstərişi ilə) seyyidə və qalan hissəsini isə imama (qeybdə olduğu dövrdə) müctehidə) verməlidir.

Allah-taala xums haqqında olan hökmü Quranda, «Ənfal» surəsinin 41-ci ayəsində buyurmuşdur.

XUMS 7 şeyə vacibdir

1. Qazanc mənfəətinə; (halal yolla əldə edilən məvacib)

2. Mədənə;

3. Xəzinəyə;

4. Harama qarışmış halal mala;

5. Dənizin dibindən çıxarılan cəvahirata;

6. Müharibə qənimətlərinə;

7. Zimmi Kafirin (müsəlman ölkəsində yaşayan kafir) müsəlmandan aldığı torpağa.

Diqqət : qədər ki , müsəlman malının ( xums düşərsə ) xumsunu verməyib malından istifadə edə bilməz .