Rəsuli-Əkrəm (s):       “Elm ardınca getmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Agah olun, Allah elm ardınca olanları sevir”.                  “Dünya və axirət xeyri elmlə, şərri isə cahilliklədir”.                  “İnsanlar iki dəstədir: -alim və elm öyrənən. Bunlardan başqasında xeyir yoxdur.                 
şifrəni unutmusan?
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
ƏHKAM 2
Yemək və içmək

Böyük Allah insanların istifadə etməsi üçün gözəl təbiət, heyvanlar, meyvələr və göyərtiləri onların ixtiyarında qoymuşdur ki, yeyib-içmək, geymək, yaşamaq və sair ehtiyacları üçün onlardan istifadə etsinlər. Lakin insanların canının, sağlamlığının və ruhunun qorunması, nəslin artırılması və başqalarının hüququna ehtiram qoyulması üçün müəyyən qayda-qanunlar qərar vermişdir ki, bu dərsədə yeməlilər və içməlilərlə əlaqədar onların bəzilərini qeyd edirik.

· Bitki mənşəli yeməklər

Bütün meyvələr və göyərtilər halaldır, yalnız insanın bədəni üçün zərəri olanlar haramdır.

· Heyvan mənşəli yeməklər

Bir neçə məsələ :

1-Bütün yırtıcıların əti haramdır, hətta yırtıcılıq baxımından tülkü kimi zəif olsalar belə;

2-Dovşan ətini yemək haramdır;

3-Bütün həşərat növləri haramdır.

· Quşlar

*Aşağıdakı quşların əti halaldır:

* Bütün göyərçin növləri (qumru da bir növ göyərçin sayılır);

* Bütün sərçə növləri (bülbül də sərçə növündən sayılır);

* Toyuq və xoruz;

Aşağıdakı quşların əti haramdır :

* Yarasa;

* Tovuz;

* Qarğa;

* Şahin kimi caynağı olan bütün quşlar;

Bir neçə məsələ :

1-Qaranquşun və şanapipiyin ətini yemək məkruhdur.

2-Əti halal olan quşların və ev toyuğunun yumurtası halal, əti haram olan quşların yumurtası isə haramdır.

3-Çəyirtkə uçanlardandır və əti halaldır.

· Su heyvanları

1-Dəniz heyvanlarından yalnız pulcuğu olan balıq və bəzi dəniz quşlarının əti halaldır.

2-Dəniz çəyirtkəsi və uçanlardan sayılan meyqu (krevet) əti halaldır.

Bir neçə məsələ :

1-Palçıq (torpaq) yemək haramdır;

2-Xəstəlikdən şəfa tapmaq məqsədi ilə Həzrəti Seyyidüş-şühədanın (ə) türbətindən azacıq yeməyin işkalı yoxdur.

3-Nəcis şeyi yemək və içmək haramdır.

4-İnsan üçün zərərli olan şeyi yemək haramdır, məsələn yağlı yeməyin zərərli olduğu bir xəstənin yağlı yemək yeməsi haramdır.

5-Dörd ayaqlı heyvanların toxumunu (xayasını) yemək haramdır.

6-Şərab və insanı məst edən sair mayelərin içilməsi haramdır.

7-Hər bir müsəlmana, aclıqdan, yaxud susuzluqdan ölüm ayağında olan bir müsəlmana çörək və su verib onu ölümdən xilas etmək vacibdir.

Yemək yeməyin adabı

Müstəhəbb əməllər :

1-Yeməkdən qabaq və sonra əlləri yumaq;

2-Yeməyə başlayanda “bismillah”, qurtaranda “əlhəmdu lillah” demək;

3-Yeməyi sağ əllə yemək;

4-Tikələri kiçik götürmək;

5-Yeməyi yaxşı çeynəmək;

6-Meyvəni yeməzdən əvvəl su ilə yumaq;

7-Süfrədə bir neçə nəfər olarsa, hər kəs öz qabağındakı yeməkdən yesin;

8-Ev sahibi hamıdan əvvəl yeməyə başlayıb, hamıdan sonra əlini çəksin;

Məkruhlar :

1-Tox halda yemək;

2-Çox yemək;

3-Yemək yeyən zaman başqalarının üzünə baxmaq;

4-Xörəyi yandıra-yandıra yemək;

5-Yediyi yeməyi üfürmək;

6-Çörəyi bıçaqla kəsmək;

7-Çörəyi yemək qabının altına qoymaq;

8-Meyvəni tamamilə yeməzdən əvvəl atmaq.

Su içməyin qaydaları

Müstəhəbbat :

1-Gündüzlər ayaq üstə içmək;

2-Su içməzdən əvvəl “bismillah”, axırda isə “əlhəmdu lillah” demək;

3-Suyu üç dəfəyə içmək;

4-Su içəndən sonra imam Hüseyn (ə) və onun ailəsini, köməkçilərini yad edib, onun qatillərinə lənət göndərmək.

Məkruhlar :

1-Həddindən artıq çox su içmək;

2-Yağlı yeməkdən sonra su içmək;

3-Suyu sol əllə içmək;

4-Gecə ayaq üstə su içmək.