Rəsuli-Əkrəm (s):       “Elm ardınca getmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Agah olun, Allah elm ardınca olanları sevir”.                  “Dünya və axirət xeyri elmlə, şərri isə cahilliklədir”.                  “İnsanlar iki dəstədir: -alim və elm öyrənən. Bunlardan başqasında xeyir yoxdur.                 
şifrəni unutmusan?
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
ƏHKAM 2
Cihad və müdafiə

İslam günəşinin doğması ilə bütün dinlər və məktəblər batil oldu və onların heç biri qəbul olunası deyildir. Bütün bəşəriyyət onun barəsində azad şəkildə təhqiqat aparıb agahlıq üzündən qəbul etmək barədə azad olmalarına baxmayaraq onun proqramlarını qəbul etmək üçün hazır olmalıdır. İlk növbədə Peyğəmbər (s) və onun haqq canişinləri islamın xilaskar ayinlərini insanlara bəyan etmiş, onları bu proqramları qəbul etməyə çağırmışlar. İslamın qayda-qanunlarını qəbul etməyib imtina edənlər Allahın qəzəbinə düçar olacaq və müsəlmanların iti qılıncları ilə qarşılaşacaqlar. İslamın irəliləməsinə mane olanlarla, onu qəbul etməkdən imtina edənlərlə mübarizə cihad adlanır. İslamın bu yolla yayılmasının özünəməxsus taktikası, yolları vardır, yalnız Peyğəmbər (s)-in və onun hər növ günahdan, azğınlıqdan uzaq olan haqq canişinlərinin əli ilə baş verməlidir, məsum imamın hazır olduğu zamana məxsusdur. İmamın qeybdə olduğu hazırkı dövrdə belə cihad vacib deyildir. Lakin düşmənlərlə digər bir mübarizə növü olan müdafiə cihadı bütün müsəlmanların danılmaz haqqıdır: hər bir yerdə, hər bir zamanda və dünyanın hər bir yerində düşmənlərin təcavüzlərinə məruz qalsalar, yaxud dinləri təhlükə ilə üzləşsə, öz canlarını və dinlərini qorumaq üçün düşmənlərlə mübarizə aparmalı, onları məhv etməlidirlər. Bu dərsdə müdafiə cihadı adlı ilahi vacib əməl ilə tanış oluruq:

MÜDAFİƏNİN NÖVLƏRİ

İSLAMIN VƏ İSLAM ÖLKƏSİNİN MÜDAFİƏ OLUNMASI

* Əgər düşmənlər islam ölkəsinə hücum edərsə,

* Yaxud müsəlmanların iqtisadi və hərbi mənafeyinə hakim kəsilmək üçün tədbir görərsə,

* Və ya İslam ölkələrinə siyasi cəhətdən hakim olmaq niyyətində olarsa:

Bütün müsəlmanlara vacibdir ki, düşmən müqabilində mümkün olan hər bir yolla müqavimət göstərərək onlarla mübarizə aparsınlar.

ŞƏXSİ CAN VƏ HÜQUQUN MÜDAFİƏ OLUNMASI

1-Müsəlmanların canı və malı toxunulmazdır. Əgər bir kəs insana hücum edərsə, yaxud onunla bağlılığı olan şəxslərə, məsələn, oğluna, qızına, atasına, anasına, qardaşına hücum edərsə, onları müdafiə etmək və düşmənin qarşısını almaq, hətta hücum edənin qətlə yetirilməsi ilə nəticələnsə belə, vacibdir.

2-Əgər oğru insanın malını oğurlamaq üçün hücum etsə, onu müdafiə etmək vacibdir.

3-Əgər bir nəfər naməhrəmə baxmaq üçün başqasının evinə baxsa bu işin qarşısını almaq vacibdir, hətta onu döyməklə olsa belə.

HƏRBİ FƏNDLƏRİ (döyüş texnikasını) ÖYRƏNMƏK

Müasir dövrdə hərb ilə əlaqədar məsələlər çox inkişaf etmişdir və islam düşmənləri inkişaf etmiş müxtəlif modern texnika ilə təchiz olunmuşlar. Belə bir şəraitdə hərbi fəndləri, döyüş texnikasını öyrənmədən islamı və islam ölkələrini müdafiə etmək mümkün deyildir. Müdafiə də hərbi işləri öyrənmədən mümkün olmadığından, onu öyrənmə qabiliyyətinə malik olan, İslamın və ölkənin müdafiəsində onlara ehtiyac duyulacağına ehtimal verən bütün şəxslərə hərbi fəndləri öyrənmək vacbdir.