Rəsuli-Əkrəm (s):       “Elm ardınca getmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Agah olun, Allah elm ardınca olanları sevir”.                  “Dünya və axirət xeyri elmlə, şərri isə cahilliklədir”.                  “İnsanlar iki dəstədir: -alim və elm öyrənən. Bunlardan başqasında xeyir yoxdur.                 
şifrəni unutmusan?
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
product 3
ƏHKAM 2
Namaz qılanın yeri, Azan İqamə

İnsanın namaz qıldığı yer aşağıdakı şərtlərə malik olmalıdır :

* Mübah olmalıdır (qəsbi olmamalıdır);

* Hərəkətsiz olmalıdır (hərəkətdə olan avtomobil kimi olmamalıdır);

* Onun qiyam, rüku və səcdələrini səhih şəkildə yerinə yetirmək üçün dar və onun tavanı alçaq olmamalıdır.

* Səcdə halında alnını qoyduğu yer pak olmalıdır.

* Namaz qılınan yer nəcisdirsə, namaz qılanın bədəninə, yaxud paltarına sirayət edə biləcək tərzdə rütubətli olmamalıdır.

* Alnını qoyduğu yer (səcdə halında) dizlərinin yerindən və ehtiyat vacibə görə ayağının barmaqlarının yerindən dörd bağlı barmaq alçaq və ya uca olmamalıdır.

Namaz qılanın yerinin hökmləri

1-Qəsbi yerdə (məsələn ev sahibinin icazəsi olmadan daxil olduğu evdə) namaz qılmaq batildir.

2-Çarəsizlik halında hərəkət edən şeyin üzərində, məsələn qatarda və təyyarədə, eləcə də tavanı alçaq, yaxud yeri dar (səngər kimi) və kələ-kötür olan yerlərdə namaz qılmağın eybi yoxdur.

3-İnsan ədəb qaydalarına riayət edərək Peyğəmbərin (s) və imamların (ə) qəbirlərinin qabağında (arxası o qəbrə tərəf) namaz qılmamalıdır.

4-İnsanın namazı məsciddə qılması müstəhəbdir və islamda bu məsələ barəsində çoxlu tövsiyələr edilmişdir.

5-Məsciddə çox hazır olmaq və namaz qılmanın əhəmiyyəti barədə:

Yemək yeməsin, işlərində onunla məşvərət etməsin, onun qonşusu olmasın, ondan qız alıb qız verməsin.

NAMAZ ÜÇÜN HAZIRLIQ

Dəstəmaz , qüsl , təyəmmüm , namazın vaxtı , geyimi məkanı öyrəndikdən sonra indi namaz qılmanı öyrənməyə başlayaq .

Azan və iqamə

1-Namaz qılan şəxsin, gündəlik namazlardan qabaq əvvəlcə azanı, ondan sonra iqaməni deyib sonra namaza başlaması müstəhəbidir.

AZAN :

Allahu əkbər (4 dəfə).

Əşhədu əl-la ilahə illəllah (2 dəfə).

Əşhədu ən-nə Muhəmmədən Rəsuləllah (2 dəfə).

Əşhədu ən-nə Əliyyən vəliyyullah (2 dəfə).

Həyyə ələs-səlat (2 dəfə).

Həyyə ələl-fəlah (2 dəfə).

Həyyə əla xəyril-əməl (2 dəfə).

Allahu əkbər (2 dəfə).

La ilahə illəl-lah (2 dəfə).

İQAMƏ :

Allahu əkbər (2 dəfə).

Əşhədu əl-la ilahə illəllah (2 dəfə).

Əşhədu ən-nə Muhəmmədən Rəsuləllah (2 dəfə).

Əşhədu ən-nə Əliyyən vəliyyullah (2 dəfə).

Həyyə ələs-səlat (2 dəfə).

Həyyə ələl-fəlah (2 dəfə).

Həyyə əla xəyril-əməl (2 dəfə).

Qəd qamətis-səlat (2 dəfə).

Allahu əkbər (2 dəfə).

La ilahə illəl-lah (1 dəfə).

2-«Əşhədu ənnə Əliyyən vəliyyullah» cümləsi azan və iqamənin tərkib hissəsi deyildir. Lakin -«Əşhədü ənnə Muhəmmədən rəsulullah» cümləsindən sonra Allaha yaxınlaşmaq qəsdi ilə deyilsin.

Azan və iqamənin hökmləri:

1-Azan və iqamə namaz vaxtı daxil olduqdan sonra deyilməlidir. Əgər ondan əvvəl deyilərsə, batildir.

2-İqamə azandan sonra deyilməlidir, əgər ondan əvvəl deyilərsə, səhih olmaz.

3-Azan və iqamənin cümlələri arasında çox fasilə salınmamalıdır. Əgər onların arasında adi normadan artıq fasilə salınsa, yenidən (əvvəldən) deyilməlidir.

4-Əgər camaat namazı üçün azan və iqamə deyilmiş olsa, o camaatla namaz qılan şəxs öz namazları üçün azan və iqamə deməməlidir.

5-Müstəhəbb namazlarda azan və iqamə yoxdur.

6-Övladın dünyaya gəldiyi ilk gündə onun sağ qulağına azan, sol qulağına isə iqamə deyilməsi müstəhəbdir.

7-Azan demək üçün təyin olunan şəxsin ədalətli, vaxtı tanıyan və səsinin uca olması müstəhəbdir.